Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2013

julliette
jestem definicją tego, czego ty nie jesteś.
— pięć
Reposted fromkarr4mba karr4mba
julliette
4439 116d 390
Reposted frommadlenaa madlenaa
julliette
4455 4f44 390
Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa
julliette
julliette
Nie mam zamiaru być twoim ładnym wspomnieniem, ogrzewającym cię w zimie życia.
— zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoceanstrat oceanstrat
julliette
Nie mówię,
Nie otworzę ust,
Żeby już nie było mi żal
Moich do ciebie słów.
— Edward Stachura – Niemowa
Reposted fromstonerr stonerr viacoldworld coldworld
julliette
9448 9508 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viacoldworld coldworld

January 25 2013

julliette
4304 f8ed 390
Reposted frominochi inochi
julliette
4309 86aa 390
Reposted fromrisky risky
julliette
Nie ma dobrych, a co druga jest pojebana, mają tyle stylu ile dioptrii w swoich Ray Ban'ach
— HuczuHucz
Reposted fromnoicoztego noicoztego

January 17 2013

julliette
julliette
9472 dc9d 390
what the fuck?
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaBloodMoon BloodMoon
julliette
Obojętność i lekceważenie czesto wyrządzają więcej krzywd niż jawna niechęć.
— Joanne Kathleen Rowling
Reposted fromnezavisan nezavisan viaBloodMoon BloodMoon

January 13 2013

julliette
- I się pan zakocha?- Zakochany to byłem z tysiąc razy. Potrafiłem się zakochać i wcale nie dążyć do posiąścia obiektu zakochania. Obiekt wcale nawet nie musiał o tym wiedzieć. Bo ja często się zakochiwałem z powodów zupełnie egoistycznych, terapeutycznych. Pomagało mi to na przykład w pisaniu, w życiu mi to pomagało, dawało inną perspektywę.
— Doroda Wodecka "Mężczyźni rozmawiają o wszystkim" / Świetlicki, strona 217
Reposted frommarghhy marghhy
julliette
6500 47c1 390
Reposted fromkarambol karambol
julliette
NALEŻYSZ DO MNIE, CHOĆ TO NIE KWESTIA POSIADANIA
julliette
Kobiety tak mają. Pragną czegoś najmocniej na świecie, a potem uciekają, bo
boją się to złapać. Boją się cierpieć i rozczarowywać. Jeśli chcesz mieć kobietę, to nigdy nie możesz jej zawieść-to proste. Tzn. byłoby proste, gdybyś nie był mężczyzną.
Reposted fromwowlovely wowlovely viathisonedesire thisonedesire
julliette
  Chciałbyś trzy­mać mnie za rękę i przep­ro­wadzić przez życie? 
— eeuphoria
Reposted fromIriss Iriss viacoldworld coldworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl