Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2012

julliette
9392 3a88 390

September 21 2012

julliette
julliette
9512 0c30 390
mrr <3
Reposted fromekstaza ekstaza
julliette
9514 f1d3 390
Reposted frompoppyseed poppyseed
julliette
8149 ff30 390

September 20 2012

julliette
0043 d8bb 390
Reposted fromciagnik123 ciagnik123
julliette
julliette
welcome to my life
Reposted fromprosiaczekk prosiaczekk
julliette
julliette
0200 ed1f 390
Reposted fromKnucklePunch311 KnucklePunch311
julliette
5158 81bf 390
Reposted fromsilentshout silentshout viaBloodMoon BloodMoon

September 19 2012

julliette
6950 f866 390
Reposted fromturnthepage turnthepage
julliette
6954 103b 390
Reposted fromturnthepage turnthepage
julliette
6959 2879 390
Reposted frompoppyseed poppyseed
julliette
Wystarczą mi samotne noce, kiedy mogą bez ograniczeń śnić o ideale 
Reposted fromwhateveer whateveer
julliette
6966 3f24 390
Reposted frompoppyseed poppyseed

September 18 2012

julliette
8897 7a59 390
Reposted fromoverwhelming overwhelming
julliette
Reposted frompiccolina piccolina
julliette

Cassie nie należała do osób, którym zależy. Im starsza się stawała, tym bardziej zdawała sobie sprawę, jak bardzo nienawidzi ludzi. Znała ludzką naturę – konsumować i porzucać, wymuszać uśmiech i iść dalej. Była jedną z tych osób, które wolność ceniły ponad wszystko, we współczesności nie znajdywały sobie miejsca i cierpiały już w najmłodszych latach. „Pamiętasz kolorowanki w przedszkolu?” - zwykła mówić – „Nienawidziłam ich. Jeśli chcę narysować kwiat, to dlaczego ktoś musi pokazywać mi, jak ma wyglądać?”.  Smutek zakorzenił się w jej umyśle na tyle głęboko, że przestała pamiętać, jak smakuje miłość. Kochając swoich bliskich całym swym udręczonym sercem, nieświadomie coraz bardziej ich odpychała, bojąc się bólu tęsknoty i zawiedzenia, powoli stawała się mistrzynią sarkazmu - raniąca, zanim ktoś zrani ją. Potrafiła tak wiele, a mimo to upodobniała się do szarego tłumu, gubiąc swoją ideologię w kolejnym wiśniowym papierosie. Nigdy nie przebywała dużo w domu, nigdy też tak bardzo za nim nie tęskniła. „Wszyscy za czymś tęsknią” – powtarzała – „Tylko ja nie mam za czym”. Często zastanawiała się, dlaczego tak wielu pokłada nadzieję w ludziach. Tak wielu już kogoś zawiodło, tak wielu jeszcze zawiedzie. 

— sorrelhorse.soup.io
Reposted fromsorrelhorse sorrelhorse
julliette
Reposted frompiccolina piccolina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl